Brydżowe słownictwo online

Grając na platformie BBO spotykamy się często z graczami zza granicy. Używają oni angielskiego słownictwa brydżowego lub bardzo często pewnej grupy skrótów. Ułatwić nam zrozumienie i komunikację powinna poniższa lista najcześciej używanych słów i skrótów w brydżowym świecie online.

SkrótRozwinięcieTłumaczenie
cclubs trefle
ddiamonds kara
hhearts kiery
sspadespiki
dbldoublekontra
rdblredoublerekontra
hi / hellohi / hellocześć
opp / oppsopponent / opponentsprzeciwnik / przeciwnicy
ty / thx / txthank youdziękuję
typthank you Partnerdziękuję Partnerze
glgood luckpowodzenia
glpgood luck Partnerpowodzenia Partnerze
wdwell donedobra robota / gratuluję
wdpwell done Partnerdobra robota / gratuluję Partnerze
ntno trumpbez atu
ntnice tryniezła próba
ntpnice try Partnerniezła próba Partnerze
bidbidlicytacja / licytuj!
leadleadwist / wistuj!
trumptrumpatut
ruffruffprzebitka