Łukasz Gałasiński

Trener brydżowy od ponad dekady, sędzia okręgowy, odznaczony brązową odznaką Polskiego Związku Brydża Sportowego za popularyzację brydża.