Brydżowe słownictwo online

Grając na platformie BBO spotykamy się często z graczami zza granicy. Używają oni angielskiego słownictwa brydżowego lub bardzo często pewnej grupy skrótów. Ułatwić nam zrozumienie i komunikację powinna poniższa lista najcześciej używanych słów i skrótów w brydżowym świecie online.

Skrót Rozwinięcie Tłumaczenie
c clubs trefle
d diamonds kara
h hearts kiery
s spades piki
dbl double kontra
rdbl redouble rekontra
hi / hello hi / hello cześć
opp / opps opponent / opponents przeciwnik / przeciwnicy
ty / thx / tx thank you dziękuję
typ thank you Partner dziękuję Partnerze
gl good luck powodzenia
glp good luck Partner powodzenia Partnerze
wd well done dobra robota / gratuluję
wdp well done Partner dobra robota / gratuluję Partnerze
nt no trump bez atu
nt nice try niezła próba
ntp nice try Partner niezła próba Partnerze
bid bid licytacja / licytuj!
lead lead wist / wistuj!
trump trump atut
ruff ruff przebitka