Regulamin

Regulamin

1. Organizatorem cyklu Amatorskiego Pucharu Pomorza jest Szkoła Brydża Król Kier.
2. Zwycięzca cyklu zdobywa Puchar oraz tytuł Amatorskiego Mistrza Pomorza.
3. Turnieje odbywać będą się online na platformie Bridge Base Online.
4. Organizator zawodów zobowiązuje się pokryć koszta obsługi platformy Bridge Base Online.
W przypadku zgłoszenia powyżej 40 par, pary zostaną podzielone na grupy maksymalnie 40 parowe.
5. Nie ma ograniczenia liczby par.
6. Turnieje przeznaczone są dla zawodników niezrzeszonych w Polskim Związku Brydża Sportowego, bądź zrzeszonych o maksymalnym WK 3 w dniu startu pierwszego turnieju, czyli 26.03.2021. Gdy w trakcie trwania cyklu WK gracza przekroczy 3, może on dokończyć cykl.
7. Nie przewiduje się nagród finansowych.
8. Zostanie rozegranych 11 turniejów w cyklu: 26.03.2021, 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021, 30.04.2021, 07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021, 28.05.2021, 04.06.2021, 11.06.2021.
9. Turnieje rozpoczynać się będą o godzinie 18:30.
10. Prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa, która wyłoni zwycięzców cyklu.
11. W każdym turnieju przyznawane będą punkty długofalowe. Punkty długofalowe będą liczyły się tak, że ostatnia para zdobywa 2 punkty długofalowe, a każda pozycja wyższa dokłada po 2 punkty.
12. W klasyfikacji liczyć będzą się wszystkie turnieje gracza.
13. W przypadku jednakowych punktów na pierwszym miejscu, gdy zawodnicy grali wszystkie turnieje w parze, puchar i tytuł jest dzielony. W przypadku, gdy choć jeden turniej był grany z innym partnerem, o wyższym miejscu rozstrzyga suma wszystkich bezpośrednich pojedynków.
14. W przypadku jednakowych punktów na pozycjach dalszych, gracze klasyfikowani są ex aequo.
15. Turnieje liczyć się będą do Amatorskiej Klasyfikacji Wszechczasów dostępnej pod adresem www.krolkier.pl/turnieje oraz
16. Turnieje rozgrywane będą na impy.
17. W każdym turnieju rozgrywanych będzie 20 rozdań.
18. Grane będzie 10 rund po 2 rozdania.
19. Limit czasowy to maksymalnie 16 minut na rundę.
20. Po przekroczeniu czasu gry, rozdanie jest automatycznie wyłączane, a wynik uśredniony.
21. Gdy niedokończona rozgrywka nie budzi wątpliwości, sędzia może wynik poprawić.
22. W przypadku szybszego zakończenia rundy, zawodnicy rozpoczną nową rundę tak szybko, jak dostępna będzie nowa para do gry.
23. Zawodnik ma obowiązek alertowania (zgodnie z Zasadami Alertowania PZBS) swoich sztucznych/niestandardowych odzywek licytacyjnych
24. Za sprawy sportowe i organizacyjne odpowiada sędzia główny Marcin Osmański. Nick BBO “cerebro” kontakt@krolkier.pl, tel. 609140150
25. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 10zł od zawodnika. Dla graczy poniżej 21 roku życia przewidziane są zniżki – 5zł od gracza.
26. Wpisowe należy opłacić dokonując wpłaty na konto: Marcin Osmański 34191010482216772979730001 Santander Bank.
27. Gracze zobowiązani są zgłosić jednorazowo chęć uczestnictwa w cyklu wypełniając formularz na stronie www.krolkier.pl/app oraz każdorazowo do rejestracji w konkretnym turnieju na portalu BBO.
28. Obowiązują ogólnie rozumiane zasady dobrego zachowania.
29. Zabroniona jest komunikacja z partnerem w trakcie trwania turnieju.
30. Istnieje absolutny zakaz nielegalnego przekazywania jakichkolwiek brydżowych informacji podczas gry.
31. Gracze wykazujący agresję słowną będą automatycznie usuwani z turniejów bez zwrotu wpisowego i możliwości uczestniczenia w dalszych turniejach.
32. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodników do udziału bez podania przyczyny.
33. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne portalu Bridge Base Online.
34. Uczestnicy wyrażają zgodę, by umieścić wyniki turniejów na stronie www.krolkier.pl.